• Beställningsvara

  MSM.jpg

  200 gram, 185 kr/burk

  500 gram, 375 kr/burk

  Ev frakt tillkommer

 • MSM

  Texten är hämtad från min förra leverantör, mina inköp gör jag hos Ion-Silver AB.

  MSM är och har alltid varit ett livsviktigt organiskt svavel för evolutionen av allt liv på vår jord. 

  De tidiga livsarterna var hänvisade till att experimentera med de byggstenar vår jord erbjöd under miljoner år.

  Den unga oroliga jorden erbjöd rikligt med bland annat svavel och kolföreningar. Det är därför inte konstigt att praktiskt taget alla celler hos människor och djur innehåller organiskt svavel. Det är faktiskt så att organiskt svavel är kroppens åttonde mest förekommande ämne, i vikt sett. Hälften av kroppens svavel återfinns i muskler hud och skelett.

  Varifrån kommer då MSM? Hur ser kretsloppet ut?

  MSM har sitt ursprung i världshaven där plankton producerar svavelföreningen DMS (DiMetylSulfid). DMS stiger som en gas upp i den översta atmosfären och samverkar med Ozonet och det energirika ultravioletta ljuset och ombildas till DMSO och DMSO2 (även kallat MSM).

  Eftersom MSM (DMSO2) är vattenlösligt återvänder föreningen till jorden i form av regn och tas där upp av växternas rotsystem och koncentreras där. Det är på detta vis vi människor och djur fått i oss MSM sedan urminnes tider och följaktligen använt som byggstenar under evolutionens gång.

  Nu är det så att svavel allena inte är tillräckligt för kroppens produktion och balanser av aminosyror, proteiner, hormoner samt spårämnen och "markörer". Vid produktionen av dessa substanser har naturen valt att i många fall använda sig av metyl (metylation) som katylsator.

  MSM - en effektiv metyldonator
  Eftersom MSM består av två delar metyl och en del svavel, så fungerar MSM som en effektiv metyldonator i kroppen. Den kemiska formeln för MSM är CH3SO2CH3. Metyl har formeln CH3 och MSM kan i princip ses som svavel och syre flankerat av två stycken metylmolekyler. Det finns mängder av vetenskapliga studier som studerat hur metyl behövs i olika kemiska processer i kroppen. Metyl får kroppen i vanliga fall från de B-vitaminer typ folsyra, B6 och B12 som vi får genom kosten. En av anledningarna till att vi inte får tillräckligt med metyl via kosten kan vara att ämnena är väldigt värmekänsliga.

  MSM har i ett antal år funnits tillgängligt i svenska hälsokostbutikerna under varumärket: LIGNISUL MSM och i Ridsport- och Djurbutiker under varumärket Alavis MSM.

  På nästkommande sidor beskrivs de viktiga processer i vår kropp där MSM utgör mycket viktig komponent för att vi över huvud taget skall fungera.

  MSM är klassat som ett av de mest ofarliga preparat som finns. Amerikanska FDA (Food and Drug Administration) klassar MSM som lika toxiskt som vatten! FDA motsvarar vårt läkemedelsverk.

  MSM, det livsviktiga svavlet - ett naturligt kosttillskott - inte bara för elitidrottarna utan även för Dig och mig!
  Organiskt svavel är en viktig beståndsdel i proteinen kollagen och keratin som bygger upp bl.a. brosk, senor, hjärna, bindväv, muskler, skelett, hud, hår och naglar. Hälften av kroppens svavel återfinns i muskler, hud och skelett. Får man brist på organiskt svavel kan det yttra sig bland annat i form av bristsymtom. 

  Genom att dagligen ta MSM i form av ett kosttillskott, så ser man till att fylla på kroppens reserver av organiskt svavel. Svavel bygger upp aminosyrorna metionin, cystein, cystin och taurin. 

  Svavel är en viktig komponent i kroppens kamp med att neutralisera toxiner. Det är en av orsakerna till att det har så god effekt på olika allergier. MSM fungerar som en naturlig antihistamin som ser till att minska kroppens reaktion gentemot olika allergiframkallande ämnen. 

  MSM är även i sig själv en kraftfull antioxidant, samtidigt som det donerade organiska svavlet ombildas till cystein och taurin - båda svavelbaserade aminosyror och kraftfulla antioxidanter.

  En fullgod metylation i kroppen leder till att vi inte drabbas av förhöjda homocysteinnivåer i våra kroppar. Homocystein är en aminosyra som i en frisk kropp bara existerar under några få korta ögonblick, för att sedan via remetylation ombildas till metionin igen. Homocystein kan även via transsulfuration ombildas till cystein och därigenom även taurin. Homocystein är enligt många bedömare boven i dramat vad gäller många typer av cancer samt även utvecklandet av hjärt- och kärlsjukdomar. Homocysteinet hindrar reparation av proteinet kollagen, det protein som i princip allt mjukt i kroppen tillverkas av. Eftersom även kärlväggarna tillverkas av kollagen så förstörs den naturligt mjuka och glatta yta så till den milda grad att det dåliga kolesterolet, LDL, fäster på väggarna och startar plackbildningen. Att äta de moderna kolesterolsänkande läkemedlen, de såkallade statinerna, är egentligen meningslöst eftersom det inte är kolesterolet som är problemet man ska angripa.

  Huvuddelen av kolesterolet vi har i våra kroppar bildas av levern och det är ett viktigt ämne för skapandet av bla olika hormoner i kroppen. Man har visat att enkla kostjusteringar många gånger har större inverkan på kroppens kolesterolnivåer än de läkemedel man får utskrivet av sin läkare. Metyl har även en avgiftande uppgift att utföra i våra kroppar. Det gör även svavel, så man kan med fog säga att MSM rensar gifter på två plan.

  MSM hjälper kroppen med de livsviktiga svavelbyggstenar som behövs för att skapa den essentiella aminosyran metionin. Essentiell betyder att kroppen inte kan skapa den själv, utan den behöver komma från kosten. Ur metionin skapas i sin tur aminosyrorna taurin, cystin och cystein - vilka har olika roller i kroppens funktion. 
  Metionin behövs för att kroppen ska kunna producera viktiga signalsubstanser typ dopamin och serotonin, samt kroppens egna smärtlindrare, såkallade endorfiner. Cystein är en av kroppens starkaste antioxidanter och behövs för att bekämpa alla de fria radikaler som uppstår i kroppen. MSM används även i produktionen av hormoner och immunoglobuliner, de beståndsdelar som immunförsvaret bygger på. Många upplever att de får ett starkare och bättre fungerande immunförsvar med MSM. 

  Även många av B-vitaminerna, t ex B1 och biotin, är beroende av organiskt svavel för att kunna tas upp optimalt av kroppen. MSM dämpar de nervsignaler som färdas via de så kallade "c-fibrerna" i nervsystemet. Dessa nervbanor är de som bland annat förmedlar långvarig och molande värk. MSM är också väldigt bra på att höja pH-värdet i våra kroppar. Är du försurad? MSM gör dig mer basisk!

  Mineralbalansen
  En av anledningarna till att så många människor blir sjuka nuförtiden, är att vi använder konstgödsel på våra åkrar. Konstgödsel återställer i princip bara kalium-, fosfor- och kvävebalansen. Alla andra livsviktiga mineraler utarmas och försvinner sakta men säkert från kretsloppet - med diverse brister hos oss människor som resultat. Förr i tiden när man använde sig av naturgödsel så gick alla mineraler runt i kretsloppet, och både människor och djur var friskare. MSM hjälper dig att återfå balansen vad gäller de livsviktiga ämnena metyl och organiskt svavel.

  Man kan dra en parallell till utfiskningen av våra världshav med vad som faktiskt hänt på de åkrar som odlar de grödor som vi är så beroende av. Åkrarna innehåller idag ca 85% mindre mineraler än vad de gjorde för bara 100 år sedan. Detta, kära politiker, är en av de främsta orsakerna till att ohälsotalet är så pass stort som det är idag! 

  Mineraler fungerar som en slags kemiska katalysatorer för mängder med processer i kroppen. Finns inte dessa katalysatorer så går många livsviktiga processer på sparlåga och olika sjukdomssymtom kan framträda. Våra kroppar är beroende av ett 70-tal olika mineraler för att kunna fungera optimalt. 

  De mineraler som krävs i små mängder kallas för spårämnen och dagsintaget räknas i mikrogram.

  MSM hjälper kroppen att reparera sig på den cellulära nivån. Bristen hanteras genom att ge kroppen rätt material att reparera sig själv med. 50 miljoner celler per sekund byts kontinuerligt ut i människokroppen. Det är därför viktigt att kroppen hela tiden har det byggnadsmaterial som behövs för att kunna generera de nya cellerna. 

  Metyl och svavel är viktiga byggstenar i den processen.

  Eventuella avgiftningseffekter
  Skulle du råka må lite dåligt första tiden du tar MSM, så kan det bero på den avgiftningseffekt som MSM har förmågan att starta. Kroppen börjar med metylens och svavlets hjälp göra sig av med upplagrade gifter och det är när de gifterna ska lämna kroppen som man kan må lite konstigt. Skulle du råka ut för det, så rekommenderar vi att du minskar doseringen till hälften, dricker mycket vatten och håller ut! Det kan ta allt från några dagar till någon vecka innan avgiftningseffekten avtar. 

  Se det hela som något positivt - i den bemärkelsen att kroppen har startat en läkningsprocess, den behöver bara göra en storstädning bland gifterna först. Tro bara inte att det är något negativt eller farligt som håller på att hända med dig. Speciellt människor som under längre perioder använt olika mediciner, eller varit utsatta för mycket miljögifter, kan drabbas av en avgiftningseffekt. Effekten kommer sig av att kroppen försöker göra sig av med upplagrade gifter snabbare än lever och njurar hinner med. Trappa därför upp doseringen av MSM långsammare än vad du skulle gjort i vanliga fall.

  Ta det väldigt lugnt i början. Ta kanske en dos motsvarande ett halvt gram (ett halvt kryddmått) eller ännu mindre tills det att du börjar må bättre. Gå sen sakta men säkert upp i dosering när du känner att du klarar av det!

  MSM i spray
  Man kan göra sin egen MSM-spray genom att ta en del MSM-pulver och blanda det med sex delar vatten. Det kan sen användas för att lösa upp nästäppa, minska snarkande, droppa i ögonen samt spraya på olika kroppsdelar. Genom att droppa lite MSM-spray i ögonen så kan man förebygga åldersseende. MSM mjukar upp linsen så att ögonmusklerna kan fokusera ordentligt. MSM håller linsen mjuk och fri från partiklar som annars kan fastna, grumla linsen och ge upphov till starr.

  MSM i salva
  Eftersom MSM har den förmåga att den faktiskt kan tränga igenom det yttersta hudlagret och nå inflammerade områden i kroppen, så kan man använda MSM med gott resultat i salvor och krämer. Du kan göra din egen MSM-salva genom att ta en salva som du brukar använda (tex en Aloe Vera) och till den addera MSM pulver och låta den smälta in i salvan. Stöt pulvret i en mortel först, så att det blir ett finkornigt pulver. Blanda sen upp till en tredjedel MSM-pulver i två tredjedelar salva. Gnid sedan in salvan på de partier som du har inflammation eller smärta i. Genom att behandla dina besvär både med salva och genom att dricka MSM löst i vätska, så attackerar man problemet från två håll och chansen att man snabbt ska få hjälp ökar.

  MSM och reumatiska besvär
  MSM har en väldigt god effekt på många reumatiska besvär. I USA har man i en dubbelblindstudie konstaterat att i den grupp av reumatiker som erhöll MSM, så var det hela 80 procent av patienterna som svarade positivt på substansen. I medeltal gick patienternas värk ned med hela 82 procent.
  LIGNISUL MSM (Methylsulfonylmethane) A DOUBLE BLIND STUDY OF ITS USE IN DEGENERATIVE ARTHRITIS(A Preliminary Correspondence). By Ronald M. Lawrence, M.D., Ph.D.Assistant Clinical Professor U.C.L.A. School of Medicine Los Angeles, California 4/10/01

  Vissa patienter med Sjögrens syndrom rapporterar att de fått igång sin salivproduktion med hjälp av MSM. Reumatiker får ofta stor hjälp med reumatiska svullnader genom att smörja med MSM-salva. Svullnaderna kan gå ner drastiskt och värken minska betydligt med hjälp av MSM. Att många reumatiker lider brist på organiskt svavel upptäckte man redan på 1930-talet, då man konstaterade att reumatikers naglar oftast bara innehöll en tredjedel så mycket svavel som friska individers naglar.

  Ärrbildningar och brännskador
  MSM har även en väldigt god effekt på stora ärrbildningar, såkallade keloider. Genom att smörja in dessa med MSM löst i salva, så kan man många gånger få ner dessa i storlek. 

  Ärrvävnaden får genom MSM hjälp med att lösa upp de korsbindningar som uppstått i ärrets kollagenstruktur vid själva läkningsprocessen. Huden återgår till att bli slät och mjuk med MSM. Detta fungerar även väldigt bra vid sklerodermi, som är en sjukdom där huden stramar och hårdnar. Likadant gäller med brännskador som med hjälp av MSM kan regenerera hudpartierna och få fram frisk mindre ärrskadad hud. MSM innehåller det organiska svavel som proteinet kollagen behöver för att kunna fungera optimalt.

  MSM och Acne
  MSM är enligt många bedömare ett av de bästa medlen som finns mot Acne. Det finns i litteraturen mängder av beskrivningar av människor som lidit av svårartad Acne, som snabbt fått hjälp med MSM. De starka mediciner som sjukvården har att erbjuda skapar ofta en massa oönskade biverkningar, det gör inte MSM. MSM kan både drickas och sprayas på huden för att hjälpa kroppen rensa upp hyn.

  MSM och olika hudbesvär
  MSM är ett av de två viktigaste ämnen som finns för att kroppen ska kunna upprätthålla en fullgod kollagensyntes. Det andra ämnet är vanligt C-vitamin. Kollagen är kroppens mest förekommande protein och det används till att bygga bland annat blodkärl, bindväv och hud. När vår kropp får brist på MSM så kan det yttra sig som torr och hård hud som dessutom kan drabbas av eksem och i värre fall av självsprickor. Dessa självsprickor dyker vanligen upp under fotsulor eller i handflatorna. 

  Huden kan även bli mycket tunn vilket kan vara mycket besvärligt, i synnerhet om det är under fotsulorna.

  Effekten av MSM jämfört med psykofarmaka
  I studier utförda framförallt i Italien har man konstaterat att tillskott av SAM-e (S-Adenosyl Metionin) har samma eller bättre verkan än medicinering med de moderna SSRI-preparaten (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) typ Prozac och Zoloft. SAM-e ger resultat snabbare samtidigt som det inte ger några uttalade biverkningar. 

  Eftersom MSM precis som SAM-e är en viktig metyldonator, så verkar MSM indirekt för att hjärnan ska få sitt näringsbehov uppfyllt för att kunna producera olika signalsubstanser typ dopamin, serotonin och acetylkolin. Resultatet är att vi känner oss piggare och mer harmoniska. Det finns en del spännande böcker som handlar om just metylationens viktiga roll i kroppen. Här nedan finner du några av dem (precis ovan bilderna på böcker).

  Observera dock att då man konstaterat att för höga doser med SAM-e till personer som lider av bipolär sjukdom (manodepressivitet) kan resultera i att de övergår i den maniska fasen, så rekommenderas det att om man är bipolär i sin läggning, håller igen med mängden MSM man tar. Människor som är bipolära tenderar att må bättre och bättre ju mer MSM de tar. Se upp med att inte ta så mycket att det blir svårt att varva ner och sova - och skulle din omgivning märka att du blivit manisk, är rekommendationen att trappa ner på dosen med MSM.

  MSM och Candida
  MSM har väldigt god effekt på de allt vanligare Candidainfektioner som människor drabbas av idag. Dr John Jeffries i USA är en av de främsta experterna inom området. Hans främsta vapen mot Candida är MSM. Vi har en naturlig bakterie i tarmen vid namn acidophilus. Den hjälper oss med ta upp näringen i maten vi äter. 

  Vi har även en jästsvamp i tarmen som heter Candida. Candida har som uppgift att se till att tarmen inte svämmar över av oönskade bakterier och den lever av näring skapad av acidophilus. När vi tar antibiotika så dör kroppens alla bakterier - även acidophilus, med resultat att Candidasvamparna svälter och ger sig ut i kroppen på jakt efter näring. När Candida når vaginan så resulterar det i svamp i underlivet. När tungan får en vit beläggning (torsk) så är det Candida som bosatt sig där. Även ögon och öron kan drabbas av Candidainfektioner. När Candida etablerar sig i blodbanan så drabbas vi av kroniskt trötthetssyndrom eftersom Candidasvamparna äter upp den näring som blodet i normala fall transporterar till cellerna. Många drabbas också av hjärndimma - oförmågan att tänka klart och koncentrera sig. Candida i blodbanan brukar också märkas genom ett onaturligt godissug - svamparna tycker om socker och får kroppen att känna ett onaturligt sötbegär. Dessutom så utsöndrar svampen toxiner som bidrar till en allmän förgiftningseffekt i kroppen. Detta i kombination med att körtlar och celler inte får sin näring, vitaminer och mineraler, leder till allergier mot bla pollen, födoämnen och dofter. Om man gör misstaget att försöka behandla symtomen med antibiotika, så förvärras bara situationen. Undvik antibiotika och behandla med MSM istället! MSM höjer dessutom pH-värdet i kroppen vilket leder till att svamparna inte trivs. Kolloidalt silver anses även det ha en väldigt bra effekt mot Candida.

  MSM och hjärt- och kärlsjukdomar
  Det finns en liten djurbaserad studie i USA där man konstaterar att försöksdjur (kaniner) som fått en väldigt kolesterolrik kost, inte utvecklar plackansamling på kärlväggarna - om dom får MSM samtidigt! Otrolig spännande och kanske ett sätt att undvika framtida hjärtbesvär.

  "There is evidence too that MSM may help prevent the narrowing of the arteries that causes heart attack and stroke, two major causes of death. Dr. Jacob's team gave 20 rabbits a high cholesterol diet and added MSM to the diet of 10 of them. In all of the rabbits, serum cholesterol levels went up very high, but the animals given MSM did not develop any fat in the arteries. They now plan to follow this up with a human study."

  Sättet det fungerar på är troligen det att MSM donerar metyl till kroppen. Att våra kroppar har en fullgod metylation leder till att vi har kontroll på homocysteinnivåerna, som annars kan stiga och orsaka en degenerering av blodkärlen. Man har i vetenskapliga studier konstaterat att om inte metylationen i kroppen fungerar som den ska, så drabbas man ganska snabbt av hjärt- och kärlsjukdomar. Eftersom MSM även har en föryngrande och uppmjukande effekt på kollagen och våra blodkärl ju faktiskt är tillverkade av just kollagen, så medverkar MSM till att förhindra att det uppstår de små sprickor i blodkärlen som sedan sätter igen med kolesterol och sedemera även kalkavlagringar. Detta leder till den åderförkalkning som leder till kärlkramp och senare kanske en hjärtattack som så många drabbas av i samhället idag.

  Man har via märkning med radioaktiva isotoper påvisat att MSM delvis ombildas till de svavelbärande aminosyrorna metionin, taurin, cystein och cystin. Nu har irländska forskare vid Royal College of Surgeons i Dublin påvisat att taurin mjukar upp blodkärlen på rökare. Läs mer om detta i en artikel publicerad i Aftonbladets nätupplaga: Taurin 

  Det är många läkare som hävdar att kolesterol inte är det bakomliggande problemet vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar

  MSM och tandhälsa
  MSM har en god förmåga att få ordning på problem med tandköttsrelaterade besvär i munhålan. I USA finns det till och med tandkräm som innehåller MSM. 

  Har man inte tillgång till speciell MSM-tandkräm, så kan man ändå få bra effekt genom att borsta tänderna med lite MSM-pulver. Doppa en fuktad tandborste i pulvret och massera sedan in det i tandköttet med borsten. MSM-pulvret smälter snabbt in i tandköttet och ger välbehövligt biologiskt användbart svavel till tandköttet. Problem med blödande tandkött försvinner i regel snabbt efter bara några dagar, och du får ett friskare tandkött.

  MSM kan även i viss mån fungera som tandblekningsmedel. Om du borstar tänderna med MSM-pulver så kan du få hjälp med att hålla tänderna vita och fina. 

  Har du problem med känsliga tandhalsar och har besvär med varm och kall föda, då är chansen stor att MSM kan hjälpa dig.

  I en nylig studie utförd i USA, har man konstaterat att tandköttsrelaterade besvär var hela 67 procent mindre i den kontrollgrupp, som förutom vanlig profylaxbehandling dessutom fick borsta tänderna med en MSM-baserad produkt. Detta jämfört med den grupp med patienter som bara fick vanlig profylaxbehandling.

  MSM, hår och naglar
  MSM stödjer produktionen av friskt och levande hår samt starka vackra naglar genom att ge kroppen det biologiskt verksamma svavel som proteinet keratin är så beroende av. 

  En dubbelblindstudie i USA på hår och naglar konstaterar att 100% av de som fått MSM, uppvisade ökad hårtillväxt. Bara en person som fått placebo uppvisade ökad hårtillväxt. 
  Dessutom fick 30% av personerna som fått MSM, en bättre hårkvalitet i form av ökad lyster. Ingen av personerna på placebo kunde uppvisa någon förbättrad hårkvalitet.

  En annan dubbelblindstudie visar att de som fått MSM fått en ökad nageltillväxt samt tjockare och starkare naglar. Bara 10% av dom som fått placebo kunde uppvisa en ökad nageltillväxt. Ingen av personerna som fått placebo kunde uppvisa starkare naglar. The Effectiveness of the Use of Oral msm (Methylsulfonylmethane) Supplementation on Hair & Nail Health. By Ronald M. Lawrence, M.D.

  MSM och idrottsrelaterade skador
  MSM har ett berättigande i vården av och förebyggandet av idrottsrelaterade skador. Sådana skador läker vanligtvis snabbare och mer effektivt med stöd av MSM. 

  Detta gäller såväl operationsrelaterade sår som stukningar, bristningar och sträckningar. Småskador såsom t ex benhinneinflammationer har inte heller lika lätt att uppstå om man förebyggande tar MSM.

  I en dubbelblindstudie utförd i USA konstaterar man att idrottsrelaterade skador hade en större läkningsförmåga (58.3%) jämfört med placebo (33.3%). Dessutom så hade de patienter som fick MSM 40% färre återbesök under läkningsperioden.MSM (Methylsulfonylmethane) IN THE TREATMENT OF ACUTE ATHLETIC INJURIES By Ronald M. Lawrence, M.D., Ph.D.Daniel Sanchez, D.C., C.C.S.P.Mark Grosman, D.C.Mark Grosman, D.C. 3/12/01

  MSM och träning
  MSM har väldigt bra reglerande och skadeförebyggande egenskaper i idrottssammanhang. Kroppen drabbas inte av mjölksyranhopning i samma grad som innan. 

  Det innebär att man kan träna längre och hårdare, samt att man inte får träningsvärk på samma sätt som utan tillskott av MSM. Detta utnyttjas av många av världens toppidrottare!

  MSM och snarkning
  En studie vid Oregon Health Sciences University visade att MSM i en 16% lösning i vatten gav en signifikant reducering av snarkandet hos hela 80% av de 35 personer som deltog i studien. Man sprayar lösningen i näsan och svalget strax innan sänggåendet. Här finns lite mer detaljer runt det hela:
  "Research at Oregon Health Sciences University on 35 subjects suffering from chronic snoring has shown that MSM as a 16% water solution administered to each nostril 15 minutes before sleep provided significant reduction in 80% of the subjects after one to four days of use. As a control, in eight of the patients showing relief with MSM, saline solution was substituted for MSM without their knowledge. Seven of eight patients resumed loud snoring. The change occurred within 24 hours of the substitution. After the MSM treatment was restored these eight again showed a significant reduction of snoring. After 90 days of treatment none of the subjects reported any toxic reactions".

  MSM tillsammans med mediciner
  MSM påverkar inte någon annan medicinering (det finns inga registrerade kontraindikationer). Dock kan MSM påverka blodets koaguleringsförmåga lite grand, ungefär som Magnecyl, Vitamin E, Ginko Biloba och Omega-3 fettsyror gör. MSM förekommer naturligt i kött, grönsaker, fisk, fågel, ägg och mejeriprodukter, men har tyvärr den egenskapen att det snabbt förstörs vid upphettning eller torkning. Vanlig komjölk innehåller faktiskt ända upp till 6 mg per liter, men eftersom vi pastöriserar alla mejeriprodukter - och att den MSM som förekommer i kosten inte tål upphettning, så förstörs mycket MSM i processen. Raffinerad MSM i pulverform är dock inte värmekänslig. MSM-pulver tål faktiskt att hettas upp till kokpunkten utan att förstöras. 

  Det är många näringsämnen som påverkas negativt av upphettning. Det livsviktiga vitaminet folsyra är ett exempel. Vid upphettning av grönsaker förstörs så mycket som 98% av folsyran.

  När man tar ett "läkemedel" som tex ett antiinflammatoriskt eller smärtnedsättande medel, så får man inte hjälp med att reparera skadan utan man bedövar och skyler över skadan istället. Det är också så illa att de vanliga läkemedlen har visat sig kunna ge upphov till många av de besvär, typ reumatiska problem som många drabbas av. 

  De är också en av de främsta orsakerna till magproblem och blödande magsår. Vanliga smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner verkar genom att de hämmar kroppens produktion av prostaglandiner. Problemet är att det finns dåliga prostaglandiner och det finns bra prostaglandiner. De dåliga är de som uppträder vid inflammation och smärta i leder. De bra har som funktion att skapa en skyddande hinna i magsäcken. De läkemedel som våra doktorer ordinerar oss kan inte skilja mellan bra och dåliga prostaglandiner, med resultat att vi får hjälp med inflammationen, men magsäcken blir av med sitt skydd mot den saltsyra som bildas och behövs för smältning av vår föda. 

  Resultatet blir svidande mage (magkatarr) och i värsta fall blödande magsår. När du tar MSM ska du naturligtvis försöka hålla igen med bruket av sådana smärtstillande och antiinflammatoriska medel eftersom de, förutom biverkningarna, påverkar hur pass snabbt och bra resultat du får av MSM. Det kan vara kämpigt de första veckorna innan MSM har börjat verka, men håll ut! Låt kroppen få jobba sig frisk igen, med rätt förutsättningar kan den det!

  MSM stoppar nedbrytningen av brosk i kroppen
  I en studie gjord i USA, konstaterar man att MSM faktiskt har förmågan att stoppa den nedbrytning av brosk som både människor och djur drabbas av vid olika sjukdomstillstånd. 

  Det organiska svavel som MSM innehåller, tas upp av kroppen och ger kroppen det den behöver för att kunna sköta underhåll och reparation av brosk i leder. MSM kan faktiskt ersätta glukosamin, då MSM ger kroppen det svavel som den behöver för att själv producera sitt eget glukosaminsulfat. Många forskare tror att de positiva effekter av glukosamin härrör från det faktum att de flesta glukosamin-produkter tillverkas av glukosaminsulfat, dvs ett ämne som innehåller biologiskt tillgängligt svavel. 

  Nu när läkemedelsverket förbjudit försäljning av glukosaminpreparat (kosttillskott) till människor så kan det vara bra att veta att man kan växla över till MSM med oftast bibehållet resultat. Det är till och med som så att MSM är en substans med bredare verkan som är känt för att kunna ge hjälp med allergier, astma och magproblem, bara för att nämna några områden. 

  Fotnot: Detta är bara information om MSM i allmänhet. Alla referenser till "MSM" gäller ämnet generellt och bygger på de samlade erfarenheter som användare världen över har av ämnet. Det har skrivits många böcker om MSM också, tyvärr inget på svenska, än.

  Då rådande lagstiftning förhindrar någon att knyta produkter till dessa uttalande så görs inte heller det. 
  Alla påståenden är bara förmedlade precis som de förekommer i litteraturen. Detta innebär att du som läsare kan få samma information genom att läsa en bok i ämnet. Då MSM bara är ett kosttillskott kan man ej göra några medicinska anspråk på produktens verkan. Vi påstår alltså inget om produkten, vi bara förmedlar vad som redan finns att läsa om produkten via andra kanaler!

  Då produkten MSM ej kan patenteras, så kan man följaktligen inte göra de stora investeringar i form av de utförliga medicinska dubbelblindtester som krävs för att kunna påstå att produkten har någon som helst verkan. Detta är det stora dilemma som de enkla, bra lösningarna ofta ställs inför. 

  Det är därför som världen är full av patenterade läkemedel i form av onaturliga molekyler som ofta bara skapar obalans i kroppen. Läkemedelsbolagen har i vanlig ordning avstått från att utveckla läkemedel som bygger på MSM, eftersom man inte får den ensamrätt på marknaden som man är van vid med de patenterbara läkemedlen. 

  Kom ihåg att många sjukdomssymptom beror på en brist som bör rättas till genom att man ger kroppen det ämne som det råder brist på, inte genom att inta främmande molekyler i form av olika läkemedel som ofta skapar den ena biverkningen efter den andra. Ge kroppen det den saknar, så har den förmågan att reparera sig själv!

  Läsa mer...
  Hitta mer om MSM på Internet: börja titta på 
   http://www.msm.com
  Här finns en intressant artikel i en näringsrelaterad tidning "Nutrition Reporter" som handlar om MSM: 
  Fortsätt sen att leta via en bra sökmotor typ google på 
   http://www.google.com - skriv in "MSM" eller MethylSulfonylMethane på engelska, respektive MetylSulfonylMetan på svenska, så hittar du mycket intressant att läsa!

  Det finns en del bra böcker skrivna också. Titta på  http://www.bokus.se och beställ hem!

   

  ALAVIS MSM - Lika viktigt för våra vänner i naturen

  Alavis MSM kan med fördel användas av de flesta djur. De största och mest vanliga användarna är hästar och hundar, men även andra djur som t ex kor kan dra nytta av ämnet. 

  MSM ger kroppen tillskott av metyl och organiskt bundet svavel. Alavis MSM finns att köpa i en enkilosförpackning. Produkten innehåller rent MSM-pulver som blandas direkt i djurets mat eller vatten. Du kan även blanda det i en salva och applicera på kroppen. Du kan också göra en spray utav en del MSM-pulver blandat med sex delar vatten. 

  Ett kilo räcker ca en och en halv månad till en häst. Alavis MSM innehåller 100% ren MSM.

  MSM är klassat som ett fodertillskott hos jordbruksverket. 

  Vi påstår inte att produkten har några andra egenskaper än att det är ett fodertillskott. 

  Med hänvisning till yttrandefriheten kan vi dock förmedla information om andras erfarenheter både vad gäller den forskning som bedrivits kring ämnet, samt de personliga erfarenheter som användare världen över gjort av ämnet. Vi gör dock inga sådana kopplingar till vår produkt Alavis MSM. Genom att studera ämnet kan du själv bilda dig en uppfattning om hur ämnet fungerar.

  Då den svenska lagstiftningen förhindrar oss att säga något annat än att MSM är ett fodertillskott, så gör vi inte det. Däremot så förmedlar vi nedan, under åberopande av yttrandefrihetslagen, information om erfarenheter och studier av MSM från världens alla hörn. Detta är alltså generell information som inte är knuten till våra produkter.

  MSM, GER DIN HÄST ELLER HUND KRAFT OCH RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR ATT KUNNA TRÄNA OCH PRESTERA BÄTTRE!
  MSM - MetylSulfonylMetan, är ett naturligt svavelbaserat ämne. Organiskt svavel är en viktig byggsten i kroppens produktion av aminosyror, proteiner, enzymer, hormoner och immunoglobulin. Organiskt svavel är något som finns i varenda cell i våra kroppar. Faktum är att det är kroppens åttonde mest förekommande ämne, i vikt räknat - och det är en viktig beståndsdel i proteinen kollagen och keratin som bygger upp bla brosk, senor, hjärna, bindväv, muskler, skelett, päls och hovar. Organiskt svavel är med andra ord en av de viktigaste komponenterna för en frisk och välfungerande kropp. Får inte kroppen tillgång till svavel i den omfattning den behöver, så kan bristsymptom uppstå. 

  Genom att komplettera kosten med MSM, så fyller du på hästens svavelförråd och du får en piggare och mer välmående djur. MSM är ett naturligt förekommande ämne ute i naturen. 

  Det finns i bla mjölk och gräs. Tyvärr så förstörs det vid torkning och upphettning. Man räknar med att en häst som går på grönbete får i sig ca 1-2 gram MSM om dagen. 

  Får hästen ensilage däremot, får den i sig väldigt lite MSM - eftersom ämnet förstörs vid torkningsprocessen. När hästen får tillskott av MSM så kan kroppen reparera sig själv och den vägen hålla sig friskare. Hästen får dessutom en förbättrad cirkulations- och syreupptagningsförmåga. Det leder i sin tur till att mjölksyratröskeln förskjuts avsevärt.

  Många sjukdomssymptom och därmed givna diagnoser kan t.ex. även bero på allvarliga mineralbrister hos däggdjuret beroende på undermålig kost, dålig upptagningsförmåga i tarmsystemet. Här är en lista på olika symtom som häst och hundägare världen över, upptäckt bero på brister i tillgång för djuret av svavel och/eller metyl:
  Muskelvärk.
  Reumatiska problem.
  Allergier. Pollenallergi samt olika födoämnesallergier.
  Astma
  Lungsäcksinflammation och andra problem med lungorna.
  Ryggvärk.
  Dålig sårläkning.
  Nedsatt immunförsvar.
  Parasitsjukdomar. 
  Hovproblem. Hovförlamning, fång, hovröta, spatt och hovledsinflammation.
  Spruckna hovar. 
  Magproblem. Matsmältningsproblem och magsår. Förstoppning och diarréer.
  Dålig återhämtar träning.

  Då MSM faktiskt har förmågan att tränga genom det översta hudlagret, så kan man blanda MSM i en salva och applicera på pälsen.

  Studie visar att hästar som får MSM blir uthålligare och mår bättre. 
  I en studie utförd av den välkände veterinären Ronald D. Riegel, konstaterar man att den grupp av hästar som dagligen fått 20 gram MSM i kosten, allihop sänkt sina träningstider på bana med i snitt 2,6 sekunder. Hästarna blir mer träningsbenägna och återhämtar sig snabbare efter träningen. Hästarna höjer sin mjölksyratröskel markant vilket leder till att de får en helt annan uthållighet på banan. Egenskaper som dessa har lett till att många av de stora stallen inom trav- och galoppsporten fått upp ögonen för ämnet och med gott resultat ger sina hästar MSM som tillskott.

  Läs hela studien här: 
   http://www.ion-silver.com/docs/Alavis_Racehorse_Study.pdf

  Doseringsanvisning för hästar:
  Se inte doseringsanvisningen som något du måste följa blint. Du kan mycket väl experimentera själv. Ju högre dos desto snabbare resultat brukar man få. MSM är ett av naturens ogiftigaste ämnen och man har konstaterat att det är lika ogiftigt som vatten. Man måste komma upp i doser om flera kilo per dag, innan en häst skulle börja må dåligt av dosen. Första tio dagarna ger du hästen 40 gram per dag, sedan 20 gram om dagen fortsättningsvis. En ponny som är mindre, ger man en något mindre dos. 

  Beräkna ungefär 30 gram under de första tio dagarna, sedan 15 gram om dagen. MSM är ett mycket väldokumenterat ämne. MSM har studerats noggrant under ca tjugo års tid. Det är ett i kosten och i kroppen förekommande ämne, som både människor och djur mår bra av att få som kosttillskott.

  MSM för hundar och katter:
  Hundar och katter får många gånger problem med rörelseapparaten. Genom att få tillskott av biologiskt användbart svavel i form av MSM, så kan djurens kroppar i högre grad än tidigare utföra underhåll och reparation av kroppen. Gamla orkeslösa hundar och katter som uppvisar tydliga symtom på förslitningar blir på kort tid piggare och mer rörliga. 

  Dosering: En hund eller katt som väger mindre än tio kilo, rekommenderas ta 250-500 mg MSM per dag. Om djuret väger mellan tio till tjugo kilo, så rekommenderas 500-750 mg MSM per dag. En hund som väger tjugo till trettio kilo ska ha 750-1250 mg. Väger hunden trettio till fyrtio kilo så rekommenderas 1250-2000 mg MSM per dag. 

  En hund som väger mer än fyrtio kilo ska ha 2500-3000 mg MSM per dag. 1000 mg motsvarar ett gram vilket motsvarar ett kryddmått ungefär.

  Kor har problem med klövarna
  Svenska kor har problem med klövarna. I en ny studie av 5000 västsvenska kor hade 72 procent någon form av skador på klövarna. De skador vi ser orsakas ofta av att korna står i en dålig miljö. Då ser man oftast eksem eller man ser klövröta, det vill säga bortfall av klövhhorn, eller att de påverkas av fång, en inflammation av läderhuden inne i klövkapseln. MSM tillför kroppen det biologiskt aktiva svavel som behövs för att klövarna ska kunna byggas om i tillräcklig omfattning för att undvika dessa besvär.

  MSM, naturlig näring - ingen medicin
  Kom ihåg att MSM bara är ett kosttillskott och alltså inte är någon medicin. MSM påverkar inte annan medicinering, det finns inga kända kontraindikationer.

  Broschyr

  alavis_brochure

  Här kan du kika i Caroldwoods egen broschyr över Alavis 
  MSM (för övrigt samma MSM som Lignisul - MSM)

  Vi är ledsna att vi bara kan presentera den på engelska.

  Carolwood Alavis Broschyr: Hästar & Hundar MSM i PDF-format

  Du behöver Acrobat reader för ovanstående broschyr. Ladda hem Acrobat reader för PDF från Adobe

  Vårt MSM är en produkt bestående av 100% rent MetylSulfonylMetan av bästa renhet där vår tillverkare även är ett läkemedelsproducerande företag som uppfyller de strängaste normerna och kraven för för tillverkning av mediciner och kosttillskott!

  Man skall ha klart för sig att det förekommer olika klassningar av MSM beroende på renhetsgrad, hur och av vad det är producerat.

  Det är t.ex förbjudet inom EU att torgföra ett billigt MSM som är tillverkat ur Petrokemiska produkter såsom olja eller dess biprodukter. Vi anser även att MSM skall vara registrerat på Jordbruksverket - med rätt uppgett produktionsföretag och land - för att en konsument skall kunna känna sig säker på kvaliteten av sitt MSM. Det produceras t.ex inget MSM i Sverige...

  Ett försäkringsbolag skulle aldrig acceptera att ge ersättning för skada på en människa eller djur (p.g.a föroreningar i produkten) om det inte finns spårbarhet till tillverkare och tillverknings-batch!