• Kinesiologi

  Vad är kinesiologi?

  kinesiologi är musklerna i centrum. Via manuell muskeltestning kan en kinesiolog lokalisera underliggande problem, spänningar och obalanser i kroppen, orsaker till dessa, samt hur de bör behandlas. Grundtanken är att kroppen och det undermedvetna vet vad som är fel. Kinesiologens uppgift är därför att ställa frågor till musklerna och lyssna på kroppens svar.

  Är människor ok, finns det ingen anledning för dem att tappa kraft. Finns det problem i en viss del av kroppen, så visar det sig som en försvagning av en viss sammanlänkad muskel. En dålig muskel på låret, är till exempel sammankopplad med problem i tunntarmen, vilket brukar yttra sig som diarré. För patienten är dock diarrén det konkreta problemet.
  Kinesiologer arbetar väldigt individuellt. Vissa är fysiskt inriktade och testar och behandlar muskler till största del. Andra menar att kroppsliga problem har andliga eller mentala orsaker och fokuserar mer på de underliggande energisystemen.

  Eftersom jag har flera alternativa behandlingar att välja mellan känner jag att jag ligger någonstans mitt emellan. Det viktigaste är enligt mig att lyssna till vad den kropp som ligger på bänken vill ha hjälp med, utan att blanda in vare sig min egen åsikt eller kroppens "ägare".

  Det kan vara att problem bottnar i andra saker än den onda ryggen, axeln osv. Orsaker kan till exempel vara kostvanor, stress och att då bara behandla kroppen ses som halva jobbet. De bakomliggande orsakerna bör redas ut och behandlas, annars kommer de sannolikt tillbaka igen.
   
  Den kropp som för tillfället ligger på min bänk, vet vad problemet är. Det gäller bara att lyfta fram och söka svar hos kroppens minne. Det som börjar med ett fysiskt problem kan ofta sluta med ett psykiskt. 
  När jag lokaliserat blockeringen och orsaken till obalansen, testar jag fram den bästa balanseringsmetoden, som kan vara massage av akupunkturpunkter, muskler och bindväv eller på reflexzoner för blod och lymfa med mera. Även här kommer FitLine in som ett suveränt komplement.

  Jag avslutade min utbildning i Kinesiologi på GGI i Surte, december 1999. I kursen ingick bland annat:

  • Kroppsbalansering med meridianlära och de 8 extra meridianerna.
  • Antigympa/Självrannsakan
  • Biokinesiologi med biverkanstest
  • Energicentra och energier
  • Olika kommunikationsmodeller
  • Psykologiska förhållningssätt
  • Lösgörande av låsningar och blockeringar fysiskt, emotionellt och mentalt.
  • Orsaker – Verkan

  Att rubriken säger just GGI-Kinesiologi beror på att grundarna till GGI har rest världen runt och plockat godbitarna ur det gigantiska spektrat av kinesiologiska behandlingsvarianter.

  Behandlingen hos mig går till så att du ligger (oftast på rygg) på min massagebänk, medan jag "pratar" med din KROPP, dvs inte med dig! Beroende på vad jag får för svar kan behandlingen bestå av akupressur, beröring, massage, healing, balansering mm. Svaren får jag från din kropp.

  Det kan var så att du kommer till mig för att få hjälp med ett/fler problem medan din kropp inte alls prioriterar samma problem. Mitt jobb som kinesiolog är att lyssna på vad din kropp vill ha hjälp med.

  alla lägen är det din kropp som vet bäst oavsett vem som vill påstå något annat.

 • 525 kr

  20-40 minuter